Beslag op zorgtoeslag door het CAK

Beslag op zorgtoeslag

Als je bent aangemeld bij het CAK is het mogelijk dat het CAK beslag heeft gelegd op je zorgtoeslag. Het CAK ontvangt dan je volledige zorgtoeslag in plaats dat dit naar jou wordt overgemaakt. Het CJIB zorgt voor de betalingen bij het CAK, zij horen dus in deze situatie bij elkaar.

Het zou goed kunnen dat je voor het restant een acceptgiro krijgt of dat zij dit inhouden op je uitkering of bij je werkgever. De standaard zorgtoeslag voor 2022 is € 111,00 per maand. De premie bij het CAK is € 152,20 per maand. Het verschil van € 41,20 zal dus nog betaald moeten worden. Dit gaat per acceptgiro of ze houden het in van je uitkering / loon uit dienstbetrekking.

Aanmelding opschorten bij het CAK

Je kan de zorgtoeslag terugkrijgen. Dit kan als je volledig wordt afgemeld bij het CAK of dat je aanmelding wordt opgeschort. Volledige afmelding kan alleen als alle schulden bij de deurwaarder in 1 keer betaald worden. Dit is voor de meeste mensen niet mogelijk, ook niet door geld lenen. De aanmelding kan opschort worden als er een regeling getroffen kan worden over de schulden bij de deurwaarder. Neem hiervoor telefonisch contact op met je zorgverzekeraar. Zij gaan deze mogelijkheid met je bespreken en nemen zonodig ook telefonisch contact op met de deurwaarder om daar een regeling voor je te treffen.

Het is beter om dit via je zorgverzekeraar te doen in plaats van zelf een regeling af te spreken met de deurwaarder. De medewerker van de zorgverzekeraar heeft in de meeste gevallen een direct lijntje met de deurwaarder en sluiten een regeling voor je af die passend is bij je situatie. Zij zijn er niet op uit om je zo veel mogelijk per maand te laten betalen bij de deurwaarder. Het voornaamste doel is dat je aanmelding wordt opgeschort.

Premie weer aan je zorgverzekeraar betalen

Zodra je aanmelding bij het CAK is opgeschort ga je de premie weer bij je eigen zorgverzekeraar betalen. Dit zal de premie zijn voor de basisverzekering. Bij een aanmelding bij het CAK vervallen namelijk je aanvullende verzekeringen. Deze kun je pas weer aanvragen als je volledig bent afgemeld bij het CAK. Bij een opschorting is het nog niet mogelijk om een aanvullende verzekering aan te vragen.

Nu je de premie weer bij je zorgverzekeraar gaat betalen ben je goedkoper uit dan betaling aan het CAK. Aan het CAK betaal je namelijk ook een stukje boetepremie. Dit is zonde, dit geld kun je beter gebruiken voor het aflossen bij de deurwaarder. Tijdens deze regeling zal het beslag op je zorgtoeslag ook worden opgeschort. Vraag hier wel specifiek naar bij de medewerker van je zorgverzekeraar. Zij kunnen dit aan je bevestigen.

Zorgtoeslag weer op je eigen rekening

Zodra je aanmelding bij het CAK is opgeschort zal je minder premie gaan betalen, je ontvangt je zorgtoeslag weer terug en je gaat aflossen bij de deurwaarder. Een win win situatie dus. Zijn er onduidelijkheden bel dan gewoon met je zorgverzekeraar om uitleg te vragen.

Plaats een reactie